FÖR KUNDEN

Bastukultur och byggande har alltid spelat en central roll i min omgivning. Inom mitt arbete i olika produktionsområden och tack vare många erfarenheter jag hade fått uppkom det gradvis min egen vision jag absolut ville förverkliga, och på så sätt kom ja till produktion av färdiga bastur med glasfasader. Jag satte mig som mål att skapa en unik lösning, för att slå konkurrenter med pris, funktionalitet och utmärkt design.

1. Gör din förfrågan

Skicka oss din förfrågan med dina eventuella önskemål och vi skickar dig vårt priserbjudande. I samband med priserbjudandets granskning kommer vi också att genomgå de eventuella designslösningens frågorna, och sedan kan du avgöra om du bestämmer dig för det erbjudna läsningspaketet passar dig eller du vill ha något mer individuellt.
Du måste fatta också beslutet över värmestenar, träramens färg och lösningen för svettbänken.

2. Orderbekräftelse

Efter det första priserbjudandet och beslutfattande över de för dig passande tjänsterna kommer vi att utfärda en 50 % förskottsfaktura med uppgifter om leveranstid.
Utom detta skickar vi ut också önskade fundamentets ritningar för att kunden kunde installera nödvändiga stödpelare.

3. Produktionsprocess

Efter förskottsbetalningens ingående startar vi produktionen. Vår produktionsprocess sker i Estland och som vårt nyckelord gäller kvalitet. Alla våra bastur genomgår strikta kontroller så att alla våra kunder kan vara mer än nöjda med våra bastur!

4. Färdigställande och transport

Efter att produkten har färdigställts utfärdar vi den slutliga fakturan och efter betalningens ingående ska beställda produkten skickas ut åt slutkonsumenten.
Transport inom Estlands gränser sker med gaffeltruck. Priserbjudandet inkluderar också extrabeloppet för varans transport till den av dig önskade bestämmelseorten.
Om bestämmelseorten ligger utanför Estland sker byggnadens transport med påhängsvagn och kunden måste själv ta hand om hur lyften organiseras på platsen.

5. Leverans till bestämmelseorten

Efter att konstruktionen har ankommit på bestämmelseorten ska den lossas från transportören. Utförande av lokala anslutningar har avtalats i förväg i priserbjudandet.
För att lossa byggnaden från vår vanligen använda standardgaffeltruck måste transportvagn kunna komma på ett avstånd på 3 meter från fundamentet.